POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.szekla4x4.pl
(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Szekla4x4.pl z siedzibą w Warszawie (04-992), ul. Starczewska 3, NIP: 5321871623, REGON: 146541731; e-mail: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego, zwany dalej („szekla4x4.pl lub ,,Administrator”).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy.

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych szekla4x4.pl danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych, dalej zwanym: ,,RODO”).

5.W procesie przetwarzania danych osobowych stosujemy środki techniczno-organizacyjne zgodne z przepisami prawa (w tym RODO) stosując szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

6.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez każdego użytkownika Sklepu Internetowego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym RODO) lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. W niektórych przypadkach Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje                                                     

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies”

.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. szekla4x4 zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym;

c) zawarcia umowy zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie;

d) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);

e) korzystania z formularza kontaktowego;

f) zapisywania się na warsztaty edukacyjne;

g) udzielenia zgody na cele marketingowe;

h) świadczenia usługi serwisowej

i) udzielnie zniżki edukacyjnej.

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.,

c) imię i nazwisko.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, klient podaje następujące dane: a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
 a. kod pocztowy i miejscowość;
b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania, c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

6. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym, Klient podaje: a) adres e-mail.

7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.

8. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

9. W przypadku zapisywania się na warsztaty edukacyjne, Klient podaje: a) imię i nazwisko; b) adres e-mail; c) telefon;

10. W przypadku udzielenia zgody na cele marketingowe, Klient podaje: a) imię i nazwisko;b) adres e-mail; c) telefon;

11. W przypadku świadczenia usługi serwisowej Klient podaje: a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
 a. kod pocztowy i miejscowość;
b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania, c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

12. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zniżką edukacyjną wraz z jednoczesnym udzieleniem zniżki edukacyjnej Klient podaje skan legitymacji lub zaświadczenia o nauczaniu.

13. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

14. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce: DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 30134506 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. W przypadku, gdy klient wybierze płatnosć poprzez system Paypal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności przez firmę Paypal.

3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

4. W przypadku, gdy klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) lub wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, na jego adres e-mail szekl4x4.pl będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym, jego dane są przekazywane w zakresie niezbędnym do wysłania biuletynów do firmy Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA www.mailchimp.com MOSS No. EU 826 477 914

5. W przypadku braku możliwości kontaktu wysyłamy SMS poprzez Serwersms.pl, nr telefonu zostanie przekazany firmie SerwerSMS Polska Sp. z o.o. ul. Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik, NIP: 548-268-06-21, Regon: 366631760, KRS: 0000665372 Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 1 547 800,00 PLN w celu wysłania tylko tego jednego SMS'a informacyjnego.

6. Dane Klientów mogą być przekazywane również podmiotom świadczącym usługi informatyczne takim tak:                                                                                              
a) firmom hostingowym, świadczącym usługi hostingu  Sklepu Internetowego,                      
b) dostawcom aplikacji, działających na stronie Serwisu,                                                                                                     
c) dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych, analitycznych                                                    
d) dostawcom oprogramowania do wysyłania wiadomości (m.in. newsletter).

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez szekla4x4 na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez szekla4x4 produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. szekla4x4.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.

3. szekla4x4.pl wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. szekla4x4.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

b) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych okazjeinfo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Grupa Okazje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi);

d) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

e) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA);


f) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

g) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Behavioral Engines (administrator cookies zewnętrznego: Cloud Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie);

h) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Behavioral Mailing (administrator cookies zewnętrznego: Cloud Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie);

i) prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu);

j) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego ceneo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Ceneo.pl sp. z o.o.   siedzibą w Poznaniu).

k) przetwarzania zamówień w systemie informatycznym : Prestashop 12 rue d'Amsterdam 75009 Paris Franc

i) dostarczenia usług transportowych (przetwarzający dane: InPost S.A.)

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Mozilla Firefox;


c) przeglądarka Chrome;


d) przeglądarka Safari;


e) przeglądarka Opera.

7. szekla4x4.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez szekla4x4.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. szekla4x4.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Ochrona danych osobowych oraz dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Administratorem danych osobowych klientów, zapisujących się na warsztaty edukacyjne lub inne usługi oraz udzielających zgody na cele marketingowe (dalej: „Klient”) jest Szekla4x4.pl Starczewska 3 04-992 Warszawa (dalej: „Administrator”).

2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:                                                                                                            
a) zawarcia umów zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminach na stronie Sklepu Internetowego,
b) przesyłania newslettera po wyrażeniu zgody przez Klienta,                                                                                        
c) podejmowania działań marketingowych i handlowych za uprzednią zgodą Klienta.

3. Dane podane w dostępnych w Sklepie formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

4. Administrator przetwarza dane użytkowników Sklepu Internetowego w celu i w zakresie niezbędnym dla korzystania ze strony przez użytkowników oraz funkcjonowania strony szekla4x4.pl na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na sprawnym funkcjonowaniu strony.

5. Podanie danych osobowych Klienta Administratorowi w celu zapisania się na warsztaty edukacyjne lub inne usługi jest wymogiem umownym i służy realizacji usługi, zaś podania danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich niepodanie i brak wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych uniemożliwia przekazywanie informacji marketingowych. Podanie danych użytkowników Serwisu Internetowego jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z strony szekla4x4.pl.

6. Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: [email protected].

• wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

7. Każda osoba ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Administrator zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.

9. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii (RODO) lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Adminitrator.

10. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

11. Wszystkie dane Klientów przetwarzane są tylko i wyłącznie przez okres, w którym będzie istniała ku temu podstawa prawna tj. do momentu ustania obowiązku prawnego do przetwarzania danych osobowych Klientów lub ustania możliwości dochodzenia roszczeń związanych ze współpracą przez każdą ze stron; cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przyjęcia zgłoszonego przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sklep Internetowy.

12.Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

13. Odbiorcą danych osobowych są podmioty wskazane w niniejszej Polityce Prywatności, a także podmioty współpracujące z Administratorem oraz świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, prawne, logistyczne, marketingowe.

14. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Szekla4x4.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

15. szekla4x4.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta klienta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym szekla4x4.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected]

3. Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2020 r.