Przeznaczenie urządzenia
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do ładowania 2, 6 i 12-woltowych bezobsługowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych (żelowych lub z absorpcyjną matą szklaną – AGM) o pojemności 1,2-63 Ah. Nie wolno go wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów. Przełącznik 2/6/12 V znajduje się w dolnym prawym rogu tabliczki znamionowej ładowarki. Aby ładowarka prawidłowo działała należy ustawić tam taki sam parametr prądu jaki ma ładowany akumulator.

Opis urządzenia

Automatyczna ładowarka umożliwia zautomatyzowane ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych o napięciu znamionowym 2, 6 lub 12 V. Po całkowitym naładowaniu akumulatora następuje samoczynne zmniejszenie natężenia prądu, aby uniknąć przeładowania. Dzięki automatycznej regulacji napięcia i prądu ładowania, podłączony akumulator zostanie całkowicie naładowany bez ryzyka przeładowania lub nadmiernego gazowania.

Urządzenie charakteryzuje się następującymi cechami:

• zabezpieczenie przed krótkotrwałymi zwarciami i niewłaściwym podłączeniem biegunów
• stały prąd ładowania końcowego
• optyczny wyświetlacz parametrów ładowania i biegunowości
• regulacja napięcia ładowania za pomocą przełącznika suwakowego

Urządzenie zostało sprawdzone zgodnie z normą europejską 89/336/EWG (EMVG, 09.11.1992) oraz spełnia obowiązujące przepisy prawa. Zmiana przełącznika lub zastosowanie nieoryginalnych części spowoduje naruszenie warunków homologacji.

Opis działania

W przeciwieństwie do prostych tego typu urządzeń, prąd ładowania w tej automatycznej ładowarce nie jest stały i zależy od szeregu czynników, między innymi od stanu naładowania, wieku, typu oraz pojemności akumulatora. Ponadto istotne znaczenie ma stopień rozładowania akumulatora. Jeżeli akumulator został rozładowany prądem o dużym natężeniu, początkowy prąd ładowania będzie duży (maks. 0,8 A), a po krótkim czasie będzie stopniowo zmniejszany. Innymi słowy, wraz ze wzrostem napięcia spada prąd ładowania, co obrazuje poniższy schemat.

Charakterystyka ładowania AL800 w funkcji czasu
Dla skuteczności procesu ładowania nie ma znaczenia, czy akumulator jest całkowicie, czy tylko częściowo rozładowany. Akumulator może pozostawać podłączony do ładowarki przez długi czas, w warunkach temperatury otoczenia w zakresie 10 – 25 °C. W przypadku omyłkowej zamiany biegunów przy podłączaniu akumulatora, zostanie to zasygnalizowane za pomocą czerwonej lampki. Należy wtedy natychmiast odłączyć akumulator od ładowarki.


Oznaczenie diód w ładowarce AL800:

- czerwona dioda: źle podłączone bieguny
- zielona dioda: urządzenie włączone, podłączone do prądu
- żółta dioda: akumulator prawidłowo podłączony, ładowanie trwa, dioda zgaśnie po pełnym naładowaniu akumulatora które może trwać nawet 48 godzin


Dane techniczne:

Napięcie kończące ładowanie: 2,3 / 6,9 / 13,8 V
maks. prąd ładowania: 0,8 A
Napięcie zasilania: 230 V ~
Wymiary: 85 x 65 x 35 mm (L*B*H)