Konwerter rozmiarów opon metrycznych / calowych

Wprowadź informacje o rozmiarze opon po jednej stronie poniższego konwertera rozmiarów opon, aby przekonwertować metryczne rozmiary opon na cale lub calowe na ich metryczne odpowiedniki.

Kalkulator doboru przełożeń dyferencjału do kół

Wprowadź oryginalny rozmiar opony i przełożenie w poniższym formularzu wraz z nowym rozmiarem opony, aby znaleźć zalecane przełożenie pierścienia i zębnika.

Kalkulator przełożenia

Wprowadź liczbę zębów koła koronowego oraz koła zębatego w poniższych polach, aby obliczyć ich łączne przełożenie.

Kalkulator wszystkich przełożeń - "pełzających" Suma przełożeń wszystkich przy użyciu reduktora

Wprowadź przełożenia skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej i przełożenia osi po lewej stronie poniższego formularza i naciśnij przycisk obliczania, aby znaleźć ostateczne przełożenie pełzające.

Przesunięcie MPH / Skorygowane MPH

Wprowadź oryginalne i nowe rozmiary opon do poniższej tabeli i wybierz prędkość bazową, aby obliczyć przesunięcie prędkościomierza i rzeczywistą prędkość pojazdu.

Kalkulator obrotów silnika

Wprowadź przełożenie osi, średnicę opon, prędkość pojazdu i przełożenie skrzyni biegów w niebieskich polach, a następnie kliknij przycisk obliczania, aby znaleźć obroty silnika.